Средства за постигане на целите | БАИС

Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:

1. участие в различни консултативни формирования към държавните органи, както и в различни форми на социално партньорство, диалог и сътрудничество;

2. разработване и внасяне в държавните органи на предложения, анализи, експертизи, становища по действащите нормативни актове, както и проекти на нови нормативни актове, в интерес на развитието на изборните системи;

Прочети още: Средства за постигане на целите | БАИС

Цели | БАИС

Основните цели, които Българска Асоциация по Изборни Системи - БАИС, си поставя са:  

1. да организира и участва в местни, национални и международни дискусии, кръгли маси, семинари, симпозиуми, конференции и други форуми в областта на изборните системи и по специално във връзка с: математическата теория на изборните системи, обработката и анализа на изборните резултати, политическия и социологически анализ на предизборния период и спазването на Изборния кодекс и свързаните с него закони и указания на изборната администрация;

Прочети още: Цели | БАИС