Сборник с доклади V НКИС

СБОРНИК С ДОКЛАДИ OT ПЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИЗБОРНИ СИСТЕМИ*

 Виж сборника в .pdf формат.