Работни модули на V НКИС

 

МОДУЛ 1. Изборни системи

Видове мажоритарни системи и необходими
промени в Изборния кодекс. Ефекти

Социологически проучвания
Изборна математика (Voting Theory)

МОДУЛ 2. Изборни резултати 1991‐2016 г.


Избори за президент и вицепрезидент на републиката
Национални и местни референдуми
Парламентарни избори
Местни избори
Избори за Европарламент

МОДУЛ 3. Изборни технологии

Електронно машинно гласуване
Електронно гласуване по интернет
Гласуване по пощата

МОДУЛ 4. Изборни проблеми в България

Конституционни проблеми на изборното законодателство
Гласуване в чужбина
Изборна администрация
Избирателни списъци
Търговия с гласове и контролиран вот

Списък с потвърдените доклади за V Национална конференция по изборни системи можете да видите тук.