Сборник с доклади IV НКИС

СБОРНИК С ДОКЛАДИ OT ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИЗБОРНИ СИСТЕМИ*

 Виж сборника в .pdf формат.