Сборник с доклади III НКИС

СБОРНИК С ДОКЛАДИ OT ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИЗБОРНИ СИСТЕМИ*

 Виж сборника в .pdf формат.