Работни модули на IV НКИС

 

МОДУЛ 1. Изборни системи

Изборен кодекс. Изменения. Ефекти
Социологически проучвания
Изборна математика (Voting Theory)

МОДУЛ 2. Изборни резултати 1991‐2015 г.

Парламентарни избори
Местни избори
Избори за Европарламент
Избори за президент и вицепрезидент на републиката
Национални и местни референдуми

МОДУЛ 3. Изборни технологии

Машинно гласуване
Гласуване по интернет
Гласуване по пощата

МОДУЛ 4. Изборни проблеми в България

Конституционни проблеми на изборното законодателство
Изборна администрация
Избирателни списъци
Търговия с гласове

Списък с потвърдените доклади за IV Национална конференция по изборни системи можете да видите тук.