Сборник с доклади II НКИС

СБОРНИК С ДОКЛАДИ OT ВТОРА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИЗБОРНИ СИСТЕМИ*

 

Виж сборника в .pdf формат.