Сборник с доклади I НКИС

СБОРНИК С ДОКЛАДИ ЗА ПЪРВА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИЗБОРНИ СИСТЕМИ*

Виж сборника в .pdf формат.